funiQ logo

Eger

Warte zwiedzenia

Eger jest stolicą komitatu Heves, najważniejszym ośrodkiem turystycznym, centrum północnego regionu. Eger – wspominając zwycięstwo nad Turkami w r. 1552 - w opinii publicznej znane jest przede wszystkim jako miejsce słynnych zmagań historycznych naszego narodu i jest symbolem bohaterstwa i heroizmu. Z tysięcznoletniej historii miasta warto podkreślić nie tylko to bez wątpliwości wspaniałe wydarzenie, lecz słusznie możemy być dumni także z wielu innych wspaniałych rezultatów dzięki wspólnym wysiłkom ludzi, którzy żyją i pracują tu. Eger jest jednym z najbogatszych pod względem walorów artystycznych i historycznych miast, jego place i ulice otwierają się przed przechodniami jako strony otwartej książki. Jego historyczna barokowa starówka została rozwinięta przez wykształconych, światłych katolickich biskupów żyjących w XVIII wieku, których idei zostały zrealizowane przez wybitnych austriackich, niemieckich, włoskich architektów i majsterów za pomocą wspaniałych fachowców miejscowych.

Historiczna prezszłość Egeru – dzięki swemu położeniu geogarficznemu-organicznie zrastał się z kulturą wina. Na południowo-zachodnich stokach Gór Bukowych, między Górami Mátra Bukowych i u spotkaniu Niziny Wegierskiej i Średniogórza Północnego powstał kilka wieków temu region z centrum Eger, który zyskał światową sławę. Nasi winiarzy są słusznie dumni z wyniku żmudnej pracy: Egri Bikavér (Egerska Bycza Krew), Egri Leányka (Egerska Panienka) i inne wina wysokiej jakości świadczą o ich pracy. Ponadto Eger od wielu już stuleci pełni rolę religijnego, oświatowego i kulturalnego centrum regionu północnych Węgier.

Możemy słusznie stwierdzić, że zainteresowani z historią i kulturą w naszym mieście mogą znaleźć wiele ofert kulturalnych. Eger jest na pierwszym miejscu w kraju też z względu na kulturę kąpieli. Jego baseny są chetnie odwiedzane przez tysięce turystów krajowych i zagranicznych, ale pomoże też gościom cierpiającym na dolegliwości układu ruchu woda. Autentyczna Łaźnia Turecka o intymnej atmosferze położona jest na północ, w bezpośrednim sąsiedztwie kapieliska termalnego, która oferuje gościom pragnącym relaks i kurację 6 basenów i usługi wysokiej jakości. W okolicy żródeł termalnych znajduje się jedna z najpiękniejszych w kraju pływalni – zaprojektowana przez słynnego architekta Imrego Makovecza –pływalnia im. Aladara Bitskeyego. Eger jest bogaty w zabytki i atrakcje przyrodnicze.

Eger słusznie nazywany jest perłą baroku. Z pewnością jako pierwszy z zabytków należy wymienić zwycięską twierdzę z okresu tureckiego, średniowieczny Zamek Egerski. Wspaniała pamiątka z okresu panowania tureckiego, Minaret o wysokości 35 m, w którym 97 kręte schody prowadzą do szczyt, jest budowlą położoną na najbardziej północ z okresu tureckiego w Europie. W sercu historycznego śródmieścia, na placu Dobó znajduje się jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych w środkowej Europie, Kościół Minorytów pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Na wysmukłej, ozdobionej filarami fasadzie kościołu, który został wybudowany w r. 1758, łacińska sentencja mówi samo za siebie: „Dla Boga nic nie jest wystarczające” Prawdziwym klejnotem archytektycznym na placu Esterhazyego jest Bazylika w stylu klasycystycznym, która jest drugą co do wielkości świątynią w naszym kraju. Organy Bazyliki są największymi organami na Węgrzech! Liceum znajduje się naprzeciwko Bazyliki i stanowi jeden z najwspanialszych przykładów późnej sztuki barokowej na Węgrzech. Na pierwszym piętrze gmachu zaprasza czytelników jedna z najlepszych bibliotek w kraju (Biblioteka Archidiecezjalna). Wnętrze gmachu jest bogato ozdobione wspaniałymi freskami i rzeźbami w drewnie. Mury biblioteki przechowują zbiór liczący 130 tysięcy woluminów, w którym znajdują się takie wartościowe egzemplary jak pierwsza drukowana książka z roku 1473, oryginalne listy Kelemena Mikesa, oraz jedyny oryginalny list Mozarta napisany na Węgrzech. W wieży budynku działa pierwsze muzeum astronomiczne w kraju, Obserwatorium „Spekula. Kolekcja Arcybiskupia przedstawia 250-letnią historię i bezcenne skarby Pałacu Arcybiskup, czyli rezidencji egerskich biskupiów. „Obowiązkowo” trzeba odwiedzić cudowne budynki, barokowe, rokokowe pałacy oraz gmachy w stylu Zopf z balkonami ozdobionymi z elementami z kutego żelaza na ulicy Lajos Kossuth.

Wyjątkową wartość architektoniczną posiadają Pałac Kispréposti (Małego Prałata), Pałac Nagypréposti (Dużego Prałata), barokowy kościół i klasztor Franciszkanów, oraz najstarszy budynek miasta, Dom Buttlerów. Dom Buttlerów znany jest również z tego, że w jego murach rozgrywały się sceny znanej powieści „Dziwnego małżeństwa”Kalmana Mikszátha. Przy wejściu Ratuszu możemy podziwiać jedyne w swoim rodzaju bramy wykonane z kutego żelaza przez mistrza kowalskiego, Henryka Fazolę. W stojącym na dziedzińcu Ratuszu, w dawnym budynku więzennym z wieku 18., w Muzeum Sportów możemy zapoznać historię sportu województwa Heves. Ulica Széchenyiego, ulica piesza Egeru ma specjalną atmosferę. Restauracje tchnięte pysznymi zapachami, cukiernie i piwiarnie z tara-sami przyciągają na przechodniów.Z powodu wzajemnie na siebie korzystnie wpływającej kultury i turystyki w siedzibie województwa organizowane są co rok tradycyjne imprezy i festiwale kulturalne dla odzwiedzających. W turystyce miasta odgrywa ważną rolę turystyka konferencyjna, dla której doskonałe warunki może zapewnić nowe sale konferencyjne największego hotelu miasta.

„Muszę zajść do Egeru! Ponieważ tak wielu słodkim czarom Moje serce nie może się oprzeć „ napisał Sándor Petőfi w wierszu pod tytułem” Obok Egeru”.